Ochrana údajov

Ochrana údajov

1. My, spoločnosť MicroStep CDM s.r.o., berieme ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne a prísne dodržiavame ustanovenia národných zákonov a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 5/46/EC z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov. Osobné údaje sú na B2B portáloch INDUSTRY Business Network® zverejňované len v technicky potrebnom rozsahu v rámci užívateľských vzťahov.

2. Osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete spoločnosti MicroStep CDM s.r.o. ako prevádzkovateľovi v rámci užívania našich portálov, napríklad pre objednanie informačného bulletinu, vytvorenie Vášho firemného profilu, zverejnenie ponúk alebo pre ďalšie aktivity B2B, budú zverejňované, spracovávané a používané len v takej miere, v akej je to potrebné podľa zásady užívania údajov k danému účelu pre vykonanie našich služieb a technickej podpory.

3. Poskytnutie osobných údajov tretej osobe nie je bez Vášho výslovného súhlasu možné, pokiaľ to nie je potrebné pre uskutočnenie služieb alebo za účelom prípustného spracovania údajov o zákazke v rámci užívateľských vzťahov našimi zmluvnými partnermi. Predávanie osobných údajov obchodníkom tzv. „direkt-marketingu“ je vylúčené. Tiež ich poskytnutie orgánom činným v trestnom konaní a inštitúciám, ktoré sú oprávnené pre prijímanie informácií, nastáva len v rámci zákonnej informačnej povinnosti alebo vtedy, keď sme povinní poskytnúť informácie na základe súdneho rozhodnutia.

4. Tiež vnútropodnikovú ochranu údajov berieme veľmi vážne. Naši zamestnanci a poskytovatelia služieb, ktorí s nami spolupracujú, sú zaviazaní k mlčanlivosti a k zachovávaniu právnych nariadení o ochrane údajov.

5. Registrácia na B2B portáloch INDUSTRY Business Network® alebo len samotné užívanie našich webových stránok a online služieb sa považuje za súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami MicroStep CDM s.r.o. a oprávňuje spoločnosť MicroStep CDM s.r.o. a jej zmluvných partnerov k uchovávaniu a užívaniu Vašich údajov. Pokiaľ s týmto nesúhlasíte, môžete registráciu odmietnuť a / alebo nepoužívajte naše B2B portály INDUSTRY Business Network®.

6. Naše webové stránky používajú na viacerých miestach takzvané cookies. Slúžia k tomu, aby sa naša ponuka dala užívať pohodlnejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a ktoré Váš prehliadač uloží. Väčšina našich používaných cookies sú takzvané „session-cookies“ (relačné cookies). Po ukončení Vašej návštevy sa automaticky vymažú. Cookies nespôsobia na Vašom počítači nijaké škody a neobsahujú víry. Samozrejme môžete naše webové stránky prezerať tiež bez cookies. Pokiaľ si neželáte, aby sme Váš počítač opäť rozpoznali, môžete ukladaniu cookies na Váš harddisk zamedziť tak, že vyberiete vo Vašich nastaveniach prehliadača „neakceptovať cookies“. Spôsob fungovania si prosím prečítajte v návode Vášho výrobcu prehliadača. Pokiaľ nebudete cookies akceptovať, môže to viesť k obmedzeniam funkcií našich ponúk. Inštalácii cookies môžete zabrániť adekvátnym nastavením Vášho internetového prehliadača. K tomu je treba vo Vašom internetovom prehliadači vypnúť ukladanie cookies. Bližšie informácie k tomu si prosím zistite z užívateľskej príručky Vášho internetového prehliadača.

7. Naše webové stránky používajú Google-Analytics, službu analýzy webu, Google vrátane Google-Analytics používajú takzvané „cookies“. Jedná sa pritom o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú analýzu Vášho užívania webovej stránky. Evidujú sa napríklad informácie ohľadom operačného systému, prehliadača, Vašej IP adresy, webovej stránky, ktorú ste si pred tým otvorili (Referrer-URL) a dátum a čas Vašej návštevy na našich webových stránkach. Informácie o užívaní našej webovej stránky, ktoré sú týmito textovými súbormi produkované, sa prenesú na server Google a tam sa uložia. Google tieto informácie použije pre vyhodnotenie Vášho užívania našej webovej stránky, aby mohol zostaviť správu o aktivitách na webovej stránke pre prevádzkovateľa webových stránok a poskytol ďalšie služby spojené s užívaním webových stránok a internetu. Pokiaľ je to zákonom stanovené alebo pokiaľ tieto údaje spracovávajú tretie osoby v kooperácií s Googlom, Google tieto informácie predá týmto osobám. Toto užívanie nastáva anonymne a pod pseudonymami. Bližšie informácie k tomuto nájdete priamo na Google na http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html 

8. MicroStep CDM s.r.o. alebo zmluvní partneri používajú nám zaslané kontaktné údaje alebo e-mailové adresy pre interné použitie alebo k tomu, aby Vám zaslali informácie. Získanie e-mailových adries a kontaktných údajov treťou osobou sa tu nedá vylúčiť. Pokiaľ sa chcete skontaktovať s MicroStep CDM s.r.o. alebo s jej zmluvným partnerom cez e-mail, upozorňujeme na to, že nemôže byť zaručené uchovanie sprostredkovaných informácií v tajnosti. Komunikácia cez e-mail môže vykazovať bezpečnostné nedostatky. E-maily môžu na ceste k zamestnancom MicroStep CDM s.r.o., alebo jeho zmluvným partnerom zachytiť a prečítať skúsení užívatelia internetu. Obsahy e-mailov tak môžu byť prečítané tiež tretími osobami. Odporúčame Vám preto, aby ste dôverné informácie posielali výlučne poštou. Pokiaľ spoločnosť MicroStep CDM s.r.o. alebo jej zmluvní partneri dostanú Váš e-mail, vychádza sa z toho, že sú tiež oprávnení na tento mail odpovedať. V inom prípade Vás prosíme vziať do úvahy iný spôsob komunikácie. Takisto je spoločnosť MicroStep CDM s.r.o. oprávnená Vám kedykoľvek poslať dôležité informácie systémovou správou vo forme e-mailov. Tieto e-maily sú automaticky generované MicroStep CDM s.r.o., bez zásahu človeka a posielané na registrovaných užívateľov.

9. Máte kedykoľvek bezplatne právo na informáciu, zmenu alebo vymazanie uložených osobných údajov, ktoré sa týkajú Vašej osoby. To isté právo máte ohľadom odvolania súhlasu, ktorý nám bol udelený napríklad v súvislosti s predplatným informačného bulletinu, na dobu neurčitú. Pokiaľ ste registrovaným užívateľom našich online služieb a odvolanie sa týka Vášho súhlasu ohľadom osobných údajov ktoré sú potrebné pre plnenie základných zmluvných vzťahov, končí tento vzťah s nadobudnutím účinnosti odvolania, ktoré ste voči nám podali. Ohľadom otázok týkajúcich sa spracovania poprípade užívania Vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na zamestnancov MicroStep CDM s.r.o., ktorí sú poverení k dohľadu nad ochranou osobných údajov. Obráťte sa prosím na kontaktnú adresu uvedenú v Impressum.

10. Zohľadnite prosím, že sa nariadenia o ochrane údajov a manipulácia s údajmi môžu priebežne meniť. Je preto užitočné a potrebné, aby ste sa priebežne informovali o zmenách legislatívnych nariadení.
 

Kontakt

Pokiaľ máte otázky súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na splnomocnencov ochrany údajov MicroStep CDM s.r.o.

Splnomocnenec ochrany dát MicroStep CDM s.r.o. 

MicroStep CDM s.r.o.
J. M. Hurbana 333/2
906 13 Brezová pod Bradlom 

mail@microstep-cdm.sk 

Semináre
<apríl 2018>
poutstštpisone
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Dnes: 27. apríla 2018
Nové videá
TAGUTI EDM FILTER
Platená reklama
Facebook